Od naszych bardzo hojnych darczyńców w UK przekazaliśmy dzisiaj stację powerbankową: agregat, ładowarka na 80 powerbanków i kilkaset powerbanków. Sprzęt trafił przez Szlachetna Paczka Lubaczów na Ukrainę do noclegowni i szpitali.
Udało się również zorganizować transport zamówionych w tym tygodniu agregatów, które pojechały do szpitala we Lwowie.
Nagrywaliśmy również materiał filmowy z pomocą Pan Pstryk. Dobry Fotograf. o wolontariuszach z całego świata, którzy ciężko pracują w magazynie Stowarzyszenie Folkowisko w Cieszanowie, film powinien być gotowy za kilka dni.
Wsparliśmy również zakup środków chemicznych które nie znajdują się zwykle w darach z zagranicy – środki piorące w sporej ilości trafią do Lwowa, do matek z dziećmi.
Dziękujemy Wam za wsparcie, cieszymy się, że możemy wykazać się wymiernymi efektami Waszych wpłat. Dajecie nam skrzydła do dalszej ciężkiej pracy!
Do grona darczyńców od ostatniego posta dołączyło kilka osób: Janusz Kolendo, Wojciech Zdeb, Pasztaleniec Jarosław. Dziękujemy serdecznie i prosimy, powiedzcie znajomym o nas, każde wsparcie się liczy!
Lots of positive action this weekend!
Today, we donated a power bank station from our very generous donors in the UK: a generator, a charger for 80 powerbanks and several hundred powerbanks. The equipment was sent via Szlachetna Paczka Lubaczów to Ukraine to night shelters and hospitals.
We also managed to organize the transport of aggregates ordered this week, which went to the hospital in Lviv.
We also recorded footage with the help of Mr. Pstryk. A good photographer. about volunteers from all over the world who work hard in the magazine Stowarzyszenie Folkowisko in Cieszanów, the film should be ready in a few days.
We also supported the purchase of chemicals that are not usually found in gifts from abroad – a large amount of washing agents will go to Lviv, to mothers with children.
Thank you for your support, we are glad that we can demonstrate the measurable effects of your contributions. You give us wings to keep working hard!
Several people have joined the group of donors since the last post: Janusz Kolendo, Wojciech Zdeb, Pasztrzeniec Jarosław. Thank you very much and please tell your friends about us, every support counts!