Jesteśmy partnerem projektu

 „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców!”

 

Gmina Horyniec Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju 

 jest beneficjentem a nasze stowarzyszenie partnerem projektu

 „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców!”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Nr projektu  RPPK.08.03.00-18-00002/22

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia 2024 roku kontynuujemy działalność Klubu Seniora. Na chwile obecną nie dysponujemy wolnymi miejscami.

 

       W przypadku zwolnienia miejsc informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Przystanek Horyniec, Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju, tablicach ogłoszeniowych UG oraz GOPS.

Klub Seniora jest zlokalizowany w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju.

Klub jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-19.00.

Stałe zajęcia w ramach jego funkcjonowania obejmują zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne, zajęcia z nowoczesnymi technologiami. Ponadto nasi seniorzy mogą przyjść do Klubu, porozmawiać przy kawie, poczytać książkę, prasę, czy zagrać w gry planszowe.

Głównym celem działania Klubu Seniora jest zwiększenie dostępu  do usług społecznych w gminie Horyniec-Zdrój dla 35 osób powyżej 60 roku życia, z terenu gminy Horyniec-Zdrój, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 kobiet i 5 mężczyzn). Działalność Klubu Seniora umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Minimalna trwałość projektu – 31 grudnia 2025r.

 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 255 937,49 zł

Dofinansowanie: 230 343,73 zł

Na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora dokonano zakupu wyposażenia:

– kanapa,

– 2 klimatyzatory wolnostojące,

– gry planszowe (5 sztuk),

– książki (30 sztuk),

Dodatkowo zakupiono wyposażenie kuchenne:

– ekspres do kawy,

– lodówka,

– zestaw sztućców,

– 2 termosy konferencyjne,

– serwis obiadowy ( talerz płaski, głęboki, deserowy),

– kubki,

– filiżanki,

– szklanki

 

Klub Seniora realizuje wiele działań mających na celu aktywizację seniorów. Do tej pory odbyły się: zajęcia manualne (tworzenie koszyków z papierowej wikliny, kwiatów z krepiny, palmy wielkanocnej, zajączków ze sznurka jutowego, ozdabianie jajek metodą kimekomi), plastyczne, zajęcia muzyczne, spotkania z psychologiem, warsztaty komputerowe, warsztaty fotograficzne, trening umysłu, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka, czy wyjazd do kina na  film Blueback w Jarosławiu.

 

Rekrutacja do Klubu Seniora w ramach projektu „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców”

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Nr projektu  RPPK.08.03.00-18-00002/22

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu  do usług społecznych w gminie Horyniec-Zdrój dla 35 osób powyżej 60 roku życia, z terenu gminy Horyniec-Zdrój, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 kobiet i 5 mężczyzn) . Utworzenie Klubu Seniora w Horyńcu-Zdroju umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Klub Seniora będzie zlokalizowany w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju.

Klub będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 16:00 do 19:00.

Stałe zajęcia w ramach jego funkcjonowania obejmować będą zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia robótek ręcznych, oraz warsztaty fotograficzne (1 w miesiącu). Ponadto  seniorzy będą mogli przyjść do Klubu, porozmawiać przy kawie, poczytać książkę, prasę, czy zagrać w gry planszowe.

W ramach bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora zaplanowano dodatkowo:

Poradnictwo psychologiczne grupowe (2 spotkania)

Poradnictwo psychologiczne indywidualne (2 godziny na uczestnika)

Warsztaty zdrowego odżywiania z dietetykiem (1 spotkanie)

Poradnictwo prawne grupowe (2 spotkania)

Poradnictwo prawne indywidualne (1 godzina na uczestnika)

Warsztaty muzyczne grupowe (24 spotkania)

Aquaaerobik (6 spotkań)

Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malewskiego w Rzeszowie (1 wyjazd)

Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1wyjazd)

Wyjazd do Kina na biegunach w Jarosławiu (1 wyjazd)

Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Bolestraszycach (1 wyjazd)

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka (1 spotkanie)

Spotkanie z okazji Dnia Seniora (1 spotkanie)

Warsztaty fotograficzne (10 spotkań)

 

W celu ułatwienia dostępu zostaną zorganizowane dwa spotkania rekrutacyjne:

– dnia 16.01.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:30

– dnia 20.01.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:30

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju.

 

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

Spotkania rekrutacyjne zostały zorganizowane w celu ułatwienia dostępu i udzielenie wszystkich informacji osobom zainteresowanym. Jednak w czasie okresu rekrutacji tj. od 16.01. – 31.01.2023r.    w trybie ciągłym zgłoszenia będą przyjmowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horyńcu-Zdroju, zlokalizowanej na parterze budynku w celu ułatwienia udziału w rekrutacji osobom z niepełnosprawnością ruchową.

 

KANDYDACI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Zapraszamy seniorów (osoby 60+) 35 osób, zamieszkujących gminę Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie, powiat lubaczowski), zaliczanych do grupy osób niesamodzielnych, po okresie aktywności zawodowej, które z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność, wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.”Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców!”.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.”Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców” regulamin rekrutacyjny

2.Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny załącznik 1

3.Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu załącznik 2

4.Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych zalącznik 3

5.Deklaracja udziału w Projekcie załącznik 4

6.Wzór oświadczenia w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia załącznik 5