Wspólnymi siłami z Szlachetna Paczka Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój i Hala MOSiR Lubaczów wsparliśmy dzisiaj rodzinne domy dziecka i najbardziej potrzebujących na Ukrainie. Kolejne zakupy i wsparcie w trakcie realizacji!
Wydawać by się mogło, że zwykła rzecz, ale zakupione przez nas środku czystości – proszki do prania, są również bardzo potrzebne. Tego w darach z zagranicy nie otrzymujemy, ale możemy zakupić na miejscu!
Together with Szlachetna Paczka Lubaczów, Horyniec-Zdrój Commune and Hala MOSiR Lubaczów, we have supported family orphanages in Ukraine. Further purchases and support in progress!
It would seem that an ordinary thing, but the cleaning agents we have purchased – washing powders, are also very necessary. We do not receive this in gifts from abroad, but we can buy it on the spot!