Klub Seniora w Kinie na Biegunach na filmie „Blueback”.

Gmina Horyniec-Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przystanek Horyniec” realizują projekt „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców!” w ramach działania „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.