Dotarły do nas informacje o pilnej potrzebie zakupu agregatu o mocy 6kw do szpitala we Lwowie. Dzięki Waszym wpłatom bez zwłoki zaczęliśmy szukać. Uwierzcie że zakup takiego agregatu to obecnie ciężka sprawa, wszystko wykupione, ale udało się! Warto jeszcze wspomnieć, że właściciel firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maszynobud Jakub Józefowski kiedy usłyszał w jak szczytnym celu zakupujemy agregat zaoferował niezwykle promocyjną cenę! Serdecznie dziękujemy!
Warto również wspomnieć o naszych hojnych darczyńcach dzięki którym takie zakupy są realizowane:
Leszek Mach i jego przyjaciele: Caroline, Marisa Harvey , Benjamin Scrimgeour, Padraic O’Shea, Paweł Bogusz i przyjaciele: Anne, Paweł, Terry, Artur and Mateusz, James Boughey, Will Boughey, Caragh Booth, Pip Holmes, Jax Meehan, Dominic Birkmyre, Kasia Kachel, Agata Sikora, Katarzyna Przednowek, Magdalena Polanowska, Andre Schulze, Muszyński Piotr, Kurewicz Patrycja, Kinga Puzio, Adams Emily Grant, Marcin Młodzianowski, Rawska Katarzyna, Agnieszka Mach, Mateusz Gawlik, Anna Grzesik, Janusz Kucharczyk, Puzio Maciej, Bartłomiej Staroń, Dominik Adamek, Krzysztof Sitarz, Mateusz Morawski, Woźna Helena, Jadwiga Barańska-Kosecka, Grzegorz Nazarko, Karol Partyka, Artur Krzyżański, Katarzyna Jasnowska, Teresa Welc, Katarzyna Przednowek, Dariusz Sarzyński, Joanna Skórska, Magdalena Mazurkiewicz, Pawlicki Jacek, Witiuk Jan, Beata Dukacz, Ewa Maślanka, Anita Frankowska, Banczyk Marzena, Magdalena Mazurkiewic, Janusz Kucharczuk.
We are implementing another very important aid for Ukraine!
We have received information about the urgent need to purchase a 6kw generator for a hospital in Lviv. Thanks to your payments, we started looking for it without delay. Believe that the purchase of such an aggregate is now a difficult matter, everything was bought, but we did it! It is also worth mentioning that the owner of Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maszynobud Jakub Józefowski, when he heard for a noble purpose we were purchasing a generator, offered an extremely promotional price! Thank you very much!
It is also worth mentioning our generous donors thanks to whom such purchases are made:
Leszek Mach i jego przyjaciele: Caroline, Marisa Harvey , Benjamin Scrimgeour, Padraic O’Shea, Paweł Bogusz i przyjaciele: Anne, Paweł, Terry, Artur and Mateusz, James Boughey, Will Boughey, Caragh Booth, Pip Holmes, Jax Meehan, Dominic Birkmyre, Kasia Kachel, Agata Sikora, Katarzyna Przednowek, Magdalena Polanowska, Andre Schulze, Muszyński Piotr, Kurewicz Patrycja, Kinga Puzio, Adams Emily Grant, Marcin Młodzianowski, Rawska Katarzyna, Agnieszka Mach, Mateusz Gawlik, Anna Grzesik, Janusz Kucharczyk, Puzio Maciej, Bartłomiej Staroń, Dominik Adamek, Krzysztof Sitarz, Mateusz Morawski, Woźna Helena, Jadwiga Barańska-Kosecka, Grzegorz Nazarko, Karol Partyka, Artur Krzyżański, Katarzyna Jasnowska, Teresa Welc, Katarzyna Przednowek, Dariusz Sarzyński, Joanna Skórska, Magdalena Mazurkiewicz, Pawlicki Jacek, Witiuk Jan, Beata Dukacz, Ewa Maślanka, Anita Frankowska, Banczyk Marzena, Magdalena Mazurkiewic, Janusz Kucharczuk.