Kochani, dzięki hojności naszych przyjaciół z Irlandii Północnej – Paweł Bogusz, , Anne, Paweł, Terry, Artur i Mateusz możliwe było zrealizowanie kolejnych większych zakupów! 130 śpiworów i 56 karimat (więcej nie było na stanie, ale śpiwory ważniejsze) pojedzie w najbliższych dniach do schroniska organizowanego przez fundację Care in Action we Lwowie. Schroniska dla matek z dziećmi, które dadzą im ciepłe miejsce do spania i wyżywienie. Współpracujemy z Gmina Horyniec-Zdrój i Szlachetna Paczka Lubaczów organizując również transporty wyżywienia do Lwowa. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
Sami widzicie jak ważne jest posiadanie funduszy tutaj na granicy i reagowanie na nagłe potrzeby, których jest strasznie dużo!
Beloved, thanks to the generosity of our friends from Northern Ireland – Paweł Bogusz, Anne, Paweł, Terry, Artur and Mateusz, it was possible to make further larger purchases! 130 sleeping bags and 56 mats (there were no more but sleeping bags are more important) will go to the shelter organized by the Care in Action foundation in Lviv in the coming days. Shelters for mothers with children that will give them a warm place to sleep and provide food. We cooperate with the commune of Horyniec-Zdrój and Szlachetna Paczka Lubaczów, organizing also food transports to Lviv. Thank you for all your support.
You can see for yourself how important it is to have funds here on the border and to respond to urgent needs, of which there are so many!