Kolejne dofinansowanie – tym razem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania naszego stowarzyszenia! Udało się pozyskać 17000 tys. z programu „Ballady i romanse”. Ideą przewodnią programu jest upamiętnienie ważnej w polskiej kulturze rocznicy pierwszego wydania „Poezyj” Adama Mickiewicza zawierającego „Ballady i romanse”, a także przypomnienie ich znaczenia w rozmaitych przejawach współczesnych działań artystycznych inspirowanych tą przełomową publikacją oraz wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie. Nasz projekt „Romantyczna mozaika” zawiera koncert Trio Beethovenowskie pt. „Ballady, ballady…”, oraz spektakl „Alla Pollaca – legenda o Twardowskim” w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Oba wydarzenia odbędą się w lipcu w amfiteatrze w Parku Zdrojowym w Horyńcu – Zdroju.
Pierwszy koncert w niedzielę 03 lipca 2022r.

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury