Zapraszamy na II edycję naszego Rajdu Nocnego po Roztoczu Wschodnim. W tym roku pod hasłem „In Lumine Lunari” czyli w blasku księżyca. Rajd odbędzie w nocy z 12 na 13 sierpnia – dokładnie podczas pełni księżyca i podczas największej aktywności roju Perseidów, mamy nadzieję zobaczyć jakieś spadające gwiazdy, jeśli się jednak nie uda, to na Dahanach będzie czekać na nas wschód naszej najbliższej gwiazdy – słońca.

Jest to jeden z nielicznych rajdów pieszych, który odbywa się aż do wschodu słońca. Do pokonania mamy sporą odległość bo aż około 20 kilometrów. Trasa biegnie praktycznie w całości przez tereny oddalone od ludzi, przez lasy i nieistniejące wioski Roztocza Wschodniego. Dobrze zastanówcie się czy dacie rady ukończyć rajd, nie ma możliwości zrezygnowania w połowie rajdu – będziecie w ciemnym lesie, prawdopodobnie bez zasięgu sieci komórkowej!

No, ale dosyć straszenia!

Przewodnikiem w tym roku będzie znany przez miłośników Roztocza – Karol Jańczuk z Nadleśnictwa Tomaszów. Opowie nam podczas rajdu o wspaniałościach lasu nocą, na pewno będzie ciekawie!

Mapkę z trasą rajdu znajdziecie tutaj: https://www.traseo.pl/trasa/ii-nocny-rajd-pieszy-in-lumine-lunari

Zapisy na rajd pod linkiem: REJESTRACJA ZAKOŃCZONA – MAMY KOMPLET UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo jest darmowe dzięki pozyskaniu przez nas wsparcia finansowego od LGR Serce Roztocza. Na Dahanach będzie na nas czekać ciepła hetbata/kawa, kiełbaska z ogniska. Na koniec rajdu rozdamy materiały promocyjne pozyskane od Partnerów. Każdy uczestnik dostanie również pamiątkowy znaczek rajdowy 🙂

 

Poniżej Regulamin Rajdu z którym powinniście się zapoznać!

REGULAMIN PIESZEGO RAJDU NOCNEGO “PER SILVA AD ASTRA” 

1. CELE IMPREZY:

– Poznanie walorów krajoznawczych Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego,
– Propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 

– obserwacja nocnego nieba w poszukiwaniu spadających gwiazd z roju Perseidów,
– Sprawdzenie się w wędrówce nocnej,

2. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec, Gmina Horyniec-Zdrój

3. TERMIN I MIEJSCE:

Start:. Rajd rozpocznie się w sobotę 12 sierpnia 2022r. w Horyńcu-Zdroju w Parku Zdrojowym przy amfiteatrze o godz. 22.00

Meta: Dahany.

4. TRASA:

Trasa Rajdu o długości  około 20 km przebiegać będzie: Horyniec-Zdrój – Nowiny Horynieckie-Niwki-drogami leśnymi na Dahany-powrót autobusem do Horyńca-Zdroju

 5. UCZESTNICTWO:

Rajd nocny to impreza piesza wymagająca od uczestników orientacji w terenie w porze nocnej. Trasa marszu wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Trasa wędrówki będzie przebiegać w nocy, częściowo przez kompleksy leśne oraz tereny otwarte, zarówno znakowanymi szlakami turystycznymi jak i drogami nieoznakowanymi.

Uczestnikiem imprezy może być każdy chętny, który ukończył 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem złożenia przez ich rodzica lub prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia oraz sprawowania przez niego opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przez formularz: https://forms.gle/irk9joQe4SZXLsqt7

7. ŚWIADCZENIA:

Przewodnikiem rajdu jest Karol Jańczuk – pracownik Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, regionalista, fotograf, przewodnik, gawędziarz. Rajd rozpoczyna się w Parku Zdrojowym, każdy uczestnik otrzyma fluorescencyjną opaskę. Na koniec rajdu na Dahanach odbędzie się ognisko z kiełbaskami, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy, rozdane zostaną również materiały przekazane przez partnerów rajdu. W trakcie rajdu uczestnicy będą pod opieką przeszkolonego ratownika medycznego.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

– posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
– przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
– stosowanie się do postanowień organizatorów,
– podczas trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona.

– Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie grupowe NNW.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. Uczestnicy startują na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z ich winy. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za mienie uczestników.

– Zaleca się posiadanie kompasu, latarek, mapy, koca/karimaty, środków ochrony przed komarami/kleszczami/gzami. Na obszarach leśnych nie wolno używać źródeł światła o otwartym płomieniu.

– Zaleca się zabranie na trasę Rajdu aktywnego telefonu komórkowego z numerem podanym w zgłoszeniu.

– Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać elementy odblaskowe, zgodnie z art. 11 ust. 4a Prawo o ruchu drogowym: „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”

– Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

– Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

– Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Rajdu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

– Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora i jest ostateczna.

RAMOWY PROGRAM RAJDU:

 

  1. Godzina 19:00 zapraszamy na koncerty w ramach Horyniec – Zdrój Art Festiwal:
    19:00 Promethidion. Norwid i Chopin z udziałem Janusza Olejniczaka
    21:00 Jego portret – Włodzimierza Nahornego
  2. Godz. 22.00 – Spotkanie przy Amfiteatrze w Parku Zdrojowym po koncertach.
  3. Wymarsz z Horyńca-Zdroju ok godz. 22.15
  4. Przejście przez Nowiny Horynieckie, Niwki, Zaniemicę, Zające, Chmiele, leśnymi drogami na Dahany – po drodze obserwacje nieba i spadających Perseidów.
  5. Ognisko na Dahanach i oczekiwanie na wschód słońca.
  6. Godzina 5:30-6:00 powrót autokarem do Horyńca-Zdroju na start rajdu, rozdanie materiałów partnera rajdu.