Zakupy zrobione! Prawie dwie tony jedzenia: makaronów, konserw, mąki, kaszy, ryżu, cukru, oleju, dżemów, nutelli i musów owocowych trafi do schronisk we Lwowie dzięki transportowi organizowanemu przez Szlachetna Paczka Lubaczów.
Zamówiliśmy również kolejne trzy tony (1000 konserw, 1000kg makaronu, 500kg kaszy i 500kg ryżu), które trafią również do Lwowa i Tarnopola dzięki transportom Fundacja Folkowisko.
Przekazaliśmy również kolejne 50 śpiworów i około 50 powerbanków!
Wszystko dzięki Waszej hojności i wpłatom na nasze konto!
W szczególności dziękujemy za wpłaty od Leszek Mach i jego znajomych oraz Anne Warnock, Artur Mlodzianowski i Paweł Bogusz oraz społeczność uczniowska, nauczycielska i rodzicielska Holy Family Catholic Primary School z Addlestone oraz wspaniałych ludzi z Saint Mac Nissi’s, Randalstown oraz Roswitha i Benedikt Gerbrand.
Mamy nadzieję że już niedługo dzięki Wam będziemy znowu mogli zorganizować podobną akcję zakupu żywności!
Dziękujemy serdecznie Gmina Horyniec-Zdrój za pomoc w przetransportowaniiu towaru!
🇬🇧Shopping is done! Almost two tons of food: pasta, canned food, flour, groats, rice, sugar, oil, jams, nutella and fruit mousses will go to shelters in Lviv thanks to transport organized by Szlachetna Paczka Lubaczów.
We also ordered another three tons (1000 cans, 1000 kg of pasta, 500 kg of groats and 500 kg of rice), which will also go to Lviv and Tarnopol thanks to transports from Fundacja Folkowisko.
We also donated another 50 sleeping bags and about 50 power banks!
All thanks to your generosity and donations to our account!
In particular, we thank the donations from Leszek Mach and his friends as well as Anne Warnock, Artur Mlodzianowski and Paweł Bogusz and the student, teaching and parenting community of Holy Family Catholic Primary School in Addlestone and the wonderful people of Saint Mac Nissi’s, Randalstown, Roswitha and Benedikt Gerbrand.
We hope that soon, thanks to you, we will be able to organize a similar food purchase campaign again!
We would like to thank the Horyniec-Zdrój Commune for help in transporting the goods!