Czym jest wolontariat i jak działa Korpus Solidarności? Te tematy omawialiśmy dzięki panu Marcinowi Kurnikowi z Fundacja Q.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Strefa Aktywnego Seniora” dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.