Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy nasze działania w ramach programu Aktywni+.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie „Strefa Aktywnego Seniora”, Panu wójtowi Robert Serkis, Pani wiceminister Annie Schmidt oraz Gminna Biblioteka Publiczna z panią Elżbietą Majdan na czele, za pomoc i wsparcie.
Było nam niezmiernie miło współpracować z Wami 🙂
Spotkanie podsumowujące odbyło się w ramach projektu „Strefa Aktywnego Seniora” dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.