W Horyńcu-Zdroju pojawił się „Przystanek Horyniec 2019”. Nie chodzi tu o żadną zatoczkę autobusową czy stacje kolejową. To po prostu nowy projekt łączący Polaków mieszkających w kraju i za granicą.

W Horyńcu-Zdroju rozpoczęły się prace związane z realizacją długoterminowego projektu „Przystanek Horyniec 2019”. To wyzwanie podejmują nowo powstałe Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec oraz Zespół Inicjatywy Lokomotywa – Stacja Northampton. Działania mają na celu promocję polskiej kultury, tradycji, sztuki i historii wśród najmłodszego pokolenia Polonii na emigracji w Wielkiej Brytanii, integrację i współpracę zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jak i oświatowej. Wydarzenia przyczynią się również do umocnienia promocji walorów kulturowych i krajobrazowych Polski, a w szczególności gminy Horyniec-Zdrój.

„Przystanek Horyniec 2019” będzie cyklem połączonych Konkursów Plastycznego i Fotograficznego oraz Literackiego i Poetyckiego, którego finał rozegra się w Northampton w Wielkiej Brytanii i w Polsce w Horyńcu-Zdroju na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Konkurs będzie skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z obu krajów, a o jego wynikach decydować będą dwa niezależnie powołane Grona Jurorskie.

Szczegóły związane z realizacją i zasadami przystąpienia do konkursu oraz informacje o nagrodach, instytucjach, sponsorach i mediach zaangażowanych w projekt będą publikowane na stronach www.lokomotywa.co.uk oraz www.horyniec.info.