Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności „Przystanek Horyniec” zrealizowało zadanie pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Puchacze. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr umowy: 02383-6935- UM0913626/23 z dnia 04.04.2023 r. Całość zadania opiewała na kwotę 368 984,10 zł z czego kwota dofinansowania to 300 tys złotych. Zadanie polegało na przebudowie świetlicy wiejskiej w Puchaczach. Składowe elementy inwestycji to: wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana źródła ciepła, budowa zaplecza kuchennego, gruntowne odnowienie wnętrz. Operacja wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców oraz cel szczegółowy: zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD. Dzięki realizacji projektu powstała ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna.