O taj porze roku Ogród Botaniczny w Bolestraszycach wypełniony jest kolorowym kwieciem oraz soczystą zielenią w licznych odcieniach. Uczestnicy Klubu Seniora z Horyńca-Zdroju mogli doświadczyć tego własnymi zmysłami🙂
Gmina Horyniec-Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przystanek Horyniec” realizują projekt „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców!” w ramach działania „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.