Bardzo pracowity dzień mieliśmy wczoraj pomagając w punkcie na granicy w Budomierzu podczas pełnienia dyżuru przez Gmina Horyniec-Zdrój. Dzięki zebranym funduszom mogliśmy szybko zareagować na nagłe braki najpotrzebniejszych rzeczy. Cieszymy się, że mamy Wasze wsparcie i możemy nieść pomoc na pierwszej linii pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Pierwsza partia zakupów trafiła wczoraj na granicę, drugą podrzuciliśmy do Szlachetna Paczka Lubaczów skąd dalej trafiła bezpośrednio na Ukrainę.
Liczymy na Wasze dalsze wsparcie – w najbliższym czasie spodziewamy się większych fal uchodźców a co za tym idzie potrzeby będą jeszcze większe. W nocy napływ uchodźców jest ogromny, na kolejny raz musimy zapewnić kilka razy więcej produktów gdyż tej nocy wszystkiego zabrakło!
Z góry dziękujemy za okazywane wsparcie!
Pokazujcie nasze posty swoim znajomym, inspirujcie ich do pomagania, podsyłacie im nasz numer konta:
Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec
adres: ul. Sobieskiego 18/15 37-620 Horyniec-Zdrój,
nr konta: PL 53 9101 1039 2002 2502 3183 0001
BIC: POLUPLPR
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe: Ukraina
Yesterday we had a very busy day helping at the border point in Budomierz during the duty of the Horyniec-Zdrój Commune. Thanks to the collected funds, we were able to react quickly to sudden shortages of the most necessary things.
We are glad that we have your support and that we can provide first aid to refugees from Ukraine.
The first batch of purchases went to the border yesterday, the second we dropped off at Szlachetna Paczka Lubaczów from where it went directly to Ukraine.
We count on your continued support. At night, the influx of refugees is huge, next time we have to provide several times more products because there was not enough of everything that night!
Thank you in advance for your support!
Show our posts to your friends, inspire them to help, send them our account number:
Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec
adres: ul. Sobieskiego 18/15 37-620 Horyniec-Zdrój,
nr konta: PL 53 9101 1039 2002 2502 3183 0001
BIC: POLUPLPR
Dziękujemy/Thanks a lot to: Leszek Mach, Janusz Kucharczuk, Magdalena Mazurkiewicz, Banczyk Marzena, Katarzyna Przednowek, Anita Frankowska, Agnieszka Mach, Ewa Maślanka.