Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności „Przystanek Horyniec” zrealizowało zadanie pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Radruż oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Werchrata. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr umowy: 01996-6935-UM0913101/22 z dnia 07.07.2022 r. Całość zadania opiewała na kwotę 219 985,50 zł z czego kwota dofinansowania to 175 tys złotych. Zadanie polegało na budowie wiaty grillowej przy świetlicy wiejskiej w Werchracie, wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Radrużu, budowie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianie źródła ciepła. Operacja wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców oraz cel szczegółowy: zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD. Dzięki realizacji projektu powstała ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczna.